Nich [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nich funkcjonująca obok ich forma dopełniacza i biernika liczby mnogiej oraz form miejscownika liczby mnogiej zaimka oni Patrzył na nich z obrzydzeniem.
funkcjonująca obok ich forma dopełniacza liczby mnogiej oraz form miejscownika liczny mnogiej zaimka one Napisał do nich długi list.