Japonia [kultury innych kontynentów]

 •  Władza:
  • ustrój feudalny,
  • na czele państwa stał cesarz, w jego imieniu władzę sprawował naczelny dowódca wojsk, zwany szogunem,
  • częste walki o władzę,
  • państwo rozbite na księstwa walczące między sobą,
  • pod koniec XVI wieku dokonano zjednoczenia.
 • W 1638 roku wprowadzono zakaz przebywania w Japonii Europejczyków, wydano go w obawie przed wpływami europejskimi i chrześcijańskimi.
 • Gospodarka:
  • rolnictwo, ziemia w rękach możnowładztwa,
  • rzemiosło, budowa okrętów, produkcja broni,
  • wydobycie miedzi i rud żelaza, rozkwit handlu.