Tekst autentyczny

  • Inaczej tekst autorski.
  • Tekst utworu literackiego, zredagowany bezpośrednio przez autora lub pod jego kontrolą.
  • Zgodnie ze stanowiskiem tekstologii tekstami autentycznymi są:
    • autografy,
    • ich kopie skontrolowane przez autora,
    • teksty druko9wane za życia autora i pod jego nadzorem.