Tekst krytyczny

  • Tekst utworu literackiego, ktory oczyszczono z błędów i dzięki temu uznano go za najbardziej poprawną wersję.
  • Tekst utworu literackiegpo0, ktory po szczegółowym badaniu przyjm7uje się jako tekst obowiązujący i stanowiący podstawę wydania krytycznego.