Jaskinia [symbolika]

 • Dla pierwotnych ludzi jaskinie były domami i symbolizowały schronienie.
 • Biblia pokazuje jaskinię jako miejsce ucieczki przed złem i niebezpieczeństwem.
 • Biblijna jaskinia stanowiła miejsce odosobnienia, pustelnię.
 • Symbolizowała samotność, refleksję, kontemplację.
 • W jaskiniach schronienie znajdowali dobrzy i źli ludzie.
 • Z czasem zaczęto przypisywać je wyłącznie złoczyńcom.
 • Jaskinia postrzegana była jako coś nieprzyjemnego, podejrzanego, niebezpiecznego.
 • Jako symbol świata wywodzi się ze słynnej platońskiej alegorii, która przydaje symbolice jaskini jeszcze innych znaczeń.
 • Jaskinia Platona symbolizuje znikomość ludzkich możliwości w zakresie poznania rzeczywistości i wiedzy o niej.
 • Jaskinia jest też emblematem grobu, ponieważ zejście do mitologicznego Hadesu znajdowało się w jaskini.
 • W jaskiniach składali zmarłych Żydzi i wiele innych narodów.
 • Grób Chrystusa przedstawiany jest też jako jaskinia, której wejście zamyka głaz.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia św. Mateusza 21,13.
 • List do Hebrajczyków  11,38.
 • Platon, „Państwo”.
 • M. Rej, „Zwierciadło”.
 • J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 • H. Sienkiewicz, „Za chlebem”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • K.K. Baczyński, „Pokolenie”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.