Wodewil

  • Nazwa wywodzi się z języka francuskiego: vaudeville.
  • Określa formę widowiska o charakterze słowno-muzycznym.
  • Ojczyzną jest Francja, a wodewil powstał pod koniec XVII wieku.
  • Całość składa się z piosenek, tańców, monologów, kupletów,  czyli satyrycznych piosenek, gdzie refren śpiewają artyści wspólnie z publicznością.
  • Niekiedy widowisko wzmacniane jest popisami zręcznościowymi.
  • W Polsce odpowiednikiem wodewilu stała się śpiewogra, podobna do komedii i farsy.