Jaskrawy [synonimy]

  • Ostry.
  • Świecący.
  • Oślepiający.
  • Olśniewający.
  • Brokatowy.
  • Błyszczący.
  • Jasny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]