Jarosz [synonimy]

  • Wegetarianin.
  • Wegetarianin.
  • Weganin.
  • Frutarianin.
  • Witarianin.
  • Ktoś, kto nie je mięsa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]