Jakość [synonimy]

  • Klasa.
  • Ranga.
  • Rodzaj.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]