Jawnie [synonimy]

  • Otwarcie.
  • Publicznie.
  • Na czyiś oczach.
  • Szczerze.
  • W czyjejś obecności.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]