Jasny [synonimy]

  • Widny.
  • Słoneczny.
  • Oświetlony.
  • Błyszczący.
  • Jaskrawy.
  • Pogodny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]