Jednać się [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednać się, godzić się.
  • Przeciwstawne:
    • kłócić się,
    • spierać się,
    • gniewać się,
    • droczyć się.