Jednakowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednakowy, taki sam, bez żadnych różnic, identyczny.
  • Przeciwstawne:
    • inny,
    • odmienny,
    • różny,
    • zmienny.