Jednakowo [synonimy]

  • Identycznie.
  • Tak samo.
  • Równie.
  • Zarówno.
  • Na równi.
  • Podobnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]