Panatenaje [mitologia]

  • Najstarsze święto ateńskie ku czci bogini Ateny.
  • Obchodzone corocznie w końcu lipca (od 25 do 28 dnia miesiąca Hekatombajon).
  • Co 4 lata odbywały się tzw. Wielkie Panatenaje, szczególnie uroczyste, z zawodami sportowymi, wyścigami konnymi, konkursami muzycznymi, a później z recytacją rapsodów.
  • Najważniejszą częścią Wielkich Panatenajów była procesja w Atenach wzdłuż drogi panatenajskiej, kończąca się złożeniem nowego peplosu (sukni) utkanej przez Atenki w świątyni Ateny.
  • Na zakończenie składano ofiarę z wołów połączoną z publiczną ucztą.
  • W uroczystościach brali także udział sojusznicy Aten ze Związku Delijskiego.
  • Święta na mniejszą skalę organizowano także w innych miastach greckich.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły