Jednakże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jednakże wzmocnione jednak Nie lubił deserów, jednakże nie mógł jej odmówić.