Jednocześnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jednocześnie przysłówek Jednocześnie zaczynały się dwa seanse.