Jego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jego forma dopełniacza i biernika liczby pojedynczej zaimków on, ono Jego nie można zastać w pracy.