Jednokrotny [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednokrotny, występujący jeden raz, niepowtarzalny.
  • Przeciwstawne:
    • niejednokrotny,
    • kilkakrotny,
    • wielokrotny,
    • częsty.