Jednomyślny [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednomyślny, zgodny, wyrażający jedną myśl.
  • Przeciwstawne
    • niejednomyślny,
    • niezgodny,
    • sprzeczny.