Jednorodny [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednorodny, składający się z takich samych części, pochodzący z jednego źródła, mający te same właściwości, jednakowy, monotonny.
  • Przeciwstawne:
    • niejednorodny,
    • różnorodny,
    • urozmaicony,
    • rozmaity.