Jednostajny [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednostajny, stale taki sam, nieurozmaicony, niezmienny, równy, monotonny.
  • Przeciwstawne:
    • niejednostajny,
    • zmienny,
    • urozmaicony, nierówny.