Jednostajnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jednostajnie przysłówek Mówił bardzo jednostajnie.