Kropka przy liczebnikach porządkowych

Do liczebników porządkowych wyrażonych cyfra arabską lub rzymską nie dodajemy końcówek przypadków.

  • zamiast  1-sze miejsce piszemy 1. miejsce lub I miejsce,
  • po cyfrach rzymskich nie stawiamy kropki,
  • po arabskich stawiamy  np. w takich przypadkach:  1.  tom (= pierwszy tom), I tom (=  jeden tom).