Wprowadzanie cytatów w tok własnej pracy pisemnej

Cytaty są istotnym składnikiem pracy pisemnej, ponieważ  zwiększają siłę przedstawianych argumentów, są także dowodem na oczytanie autora pracy.

  • cytaty można zapowiedzieć: Najlepiej potwierdzi to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
  • cytaty mogą być „zanurzone” w całości wypowiedzi: Jednemu malarzowi żyło się lepiej, drugiemu gorzej, ponieważ „Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze”.
  • w tok wypowiedzi można wpleść pojedyncze wyrazy lub zwroty: Człowiek fałszywy i pewny siebie może skończyć jak czapla ze znanej bajki Krasickiego, która  „padła nieżywa (bo) tak zdrajcom bywa”.