Podstawowe cechy dobrego stylu

Podstawowe cechy dobrego stylu:

  • komunikatywność, czyli sensowny tekst, zrozumiały dla odbiorcy.
  • jasność i prostota, czyli logiczny porządek w budowie zdań,
  • zwięzłość, czyli wykorzystanie tylu środków językowych, ile trzeba do sensownego przekazania informacji (treści),
  • żywość i obrazowość stylu, czyli takie przedstawienie treści, by pobudzić wyobraźnię odbiorcy,
  • forma pracy.

Warto pamiętać, że jedna wypowiedź nie musi charakteryzować się wszystkim wskazanymi wyżej cechami!