Język martwy

  • Język, który jest systemem zamkniętym, czyli nie dokonuje się w jego obrębie żadnych zmian.
  • Język martwy to taki, którym nie posługuje się żaden naród, żadna grupa ludzi, taki który wyszedł z użycia.
  • Niczego w nim niee można zmienić ani pod względem ilościowym, ani jakościowym.

 

  • Przykładem jest łacina, używana w medycynie, biologii i farmacji.
  • Innym językiem martwym jest połabski, hetycki.
  • W językach martwych nie zachodzą żadne procesy rozwojowe.