Język polski

  • Zasób słów, zwrotów i form używanych w celu wymiany myśli i porozumiewania się przez naród polski, społeczeństwo polskie.
  • Przedmiot nauki szkolnej.