Następcy

Światem rządzą młodzi, gdy się postarzeją.