Strój

Tylko pierwotny strój Ewy nie wyjdzie z mody.