Język praindoeuropejski

  • Prajęzyk, czyli język z którego powstała grupa języków pokrewnych (tzw. rodzina językowa).
  • Z niego stopniowo poprzez rozwój powstały języki rodziny indoeuropejskiej.