Język prasłowiański

  • Prajęzyk, z którego drogą stopniowego rozwoju powstały języki słowiańskie.
  • W języku tym do naszych czasów nie dochowały się żadne zabytki piśmiennictwa.
  • Językoznawcy odtwarzają prasłowiańskie fakty językowe na podstawie znanych historycznie języków słowiańskich.
  • Istnieją hipotezy naukowe, że język prasłowiański jako jeden język słowiański istniał jeszcze około VI-VII wieku n.e. na całym terytorium zajmowanym przez Słowian (dorzecze Wisły i Odry).