Język staropolski

  • Potoczny i literacki język społeczeństwa polskiego.
  • Kształtował się od czasów najdawniejszych do końca XV wielu.
  • W historycznym rozwoju języka staropolskiego wyodrębnia się dobę przedpiśmienną, która trwała od czasów najdawniejszych do połowy XII wieku.
  • Koljna doba nazywana piśmienną trwała od połowy XII do końca XV wieku.