Język reklam

  • Jest to rodzaj komunikatu językowego.
  • Nazywany jest nieraz językiem sloganów.
  • Cechą wyróżniającą jest występowanie sentencji, haseł, apeli, dyrektyw, dewiz.
  • Wykorzystywany jest do zachwalania towarów, ich zakupu  czy skorzystania z pewnego rodzaju usług.
  • Ma wpływ na odbiorcę, który na jego podstawie tworzy swój magiczny świat.
  • Operuje stereotypami szczęścia i zadowolenia pod różnymi postaciami.
  • Jest wszechobecny w mediach.
  • Po raz pierwszy pojawił się w XVIII wieku w płatnych ogłoszeniach prasowych.