Język średniopolski

  • Potoczny i literacki język społeczeństwa polskiego.
  • Ukształtował się w okresie od początku XVI wieku do ósmego dziesięciolecia wieku XVIII.