Językowe skutki globalizacji

Globalizacja to  procesy łączące państwa, społeczeństwa gospodarki i kultury, czego efektem jest tworzenie się światowej jedności.

Hasło „globalizacja” pojawiło się w polskich słownikach w 2003 roku.

Komunikacji językowej nie można zamknąć w ramach jednego języka, co jest skutkiem turystyki, przemieszczania się ze względu na pracę zawodową i inne powody, co czyni świat globalną wioską.

Ponadto sprawę ułatwia szybki obieg informacji, dzięki czemu języki są w nieustannym kontakcie. Pojawiają się więc zapożyczenia.

Część z nich to tzw. internacjonalizmy, czyli wyrazy o pochodzeniu grecko-łacińskim, spotykane w wielu niespokrewnionych ze sobą językach.

Globalizację językową kojarzy się   importem leksykalnym, w tym  ogromnym natężeniem anglo-amerykanizmów.

Naukowcy zastanawiają się czy wpływy obce mogą zmieniać gramatykę biorcy.

(według A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego)