„Wszystkie nasze dzienne sprawy”

Ta wieczorna pieśń dziękczynna wyszła spod pióra Franciszka  Karpińskiego. Opublikował wraz z pieśnią poranną  w 1792 roku. Oba te utwory śpiewane są na tę samą melodię. „Wszystkie nasze dzienne sprawy” ma kilka wariantów, w różnych śpiewnikach podawana jest rozmaita liczba zwrotek. Podobnie jest także z autorstwem melodii, w niektórych źródłach  podawany jest sam Karpiński, w innych  pojawiają się także inne nazwiska, np. Dąbrowski.  Pieśń towarzyszyła Polakom w ważnych sprawach politycznych , wojennych, dziś także można ją usłyszeć w podziękowaniu a mijający dzień.

Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone
dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiędziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty.

O Najświętsza Matko droga
Proś za nami w niebie Boga
Proś i czuwaj wciąż nad nami
Ze świętymi aniołami

A za dzień Ci dziękujemy
O szczęśliwą noc prosimy
Byś nas zawsze błogosławił
A po śmierci duszę zbawił.