Językowy [synonimy]

  • Lingwistyczny.
  • Dialektyczny.
  • Gwarowy.
  • Żargonowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]