Kalectwo [synonimy]

  • Ułomność.
  • Niepełnosprawność.
  • Choroba.
  • Wada.
  • Niedorozwój.
  • Ograniczenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]