Kaleczyć [synonimy]

 • Ranić.
 • Pokrwawić.
 • Drasnąć.
 • Postrzelić.
 • Kancerować.
 • Gruchotać.
 • Męczyć.
 • Zabijać.
 • Krzywdzić.
 • Zaciąć.
 • dziabnąć.
 • Gryźć.
 • Poparzyć.
 • Rozkwasić.
 • Rozwalić.
 • Rozpłatać.
 • Poharatać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]