Kaleki [synonimy]

 • Upośledzony.
 • Dotknięty kalectwem.
 • Kulawy.
 • Niepełnosprawny.
 • Chromy.
 • Utykający.
 • Beznogi.
 • Ociemniały.
 • Ślepy.
 • Niemy.
 • Garbaty.
 • Głuchy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]