Językoznawstwo diachroniczne

  • Inaczej językoznawstwo historyczne.
  • Językoznawstwo, które zajmuje się badaniem pochodzenia, ewolucji języka i całym procesem zachodzących w nim zmian.