Językoznawstwo synchroniczne

  • Językoznawstwo zajmujące się badaniem związków między elementami języka współistniejącego w danym okresie.
  • Analizuje także funkcje tych elementów w systemie danego języka.