Joanna de Lestonnac

 • Urodziła się w 1556 roku w Bordeaux we Francji.
 • W wieku 16 lat poślubiła Gastona de Montferrant.
 • W małżeństwie urodziła siedmioro dzieci, z których dwoje zmarło.
 • Została wdową w wieku 41 lat i sama musiała zadbać o dzieci i zarządzać majątkiem.
 • Po 5 latach takiego życia wstąpiła do klasztoru cysterskiego w Tuluzie.
 • Obowiązujące reguły niezbyt jej odpowiadały, dlatego opuściła klasztor
 • Miała widzenie dotyczące opieki nad zagubionymi dziećmi.
 • Razem z kilkoma kobietami mieszkającymi w jej pobliżu i przy pomocy dwóch jezuitów stworzyła Stowarzyszenie Maryi, które zajmowało się wychowywaniem dziewcząt.
 • Joanna zmarła w 1640 roku.

 • Święta Joanna de Lestonnac jest patronką:
  • wdów,
  • ludzi odrzucających religię,
  • ofiar nadużyć.
 • Dzień św. Joanny de Lestonnac to 2 lutego.