Julian z Konchy [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1127 roku w Hiszpanii, w mieście Burgos.
 • Urządził sobie pustelnię  przy klasztorze św. Augustyna i wiódł życie eremity.
 • Jednocześnie pracował jako kaznodzieja ludowy.
 • Później został diakonem w Toledo.
 • W 1196 roku objął biskupstwo w mieście Koncha.
 • Miał prawdopodobnie dar czynienia cudów.
 • Opiekował się ubogimi.
 • Zmarł w 1207 lub 1208 roku.

 • Św. Julian z Konchy jest patronem:
  • koszykarzy, wytwarzających kosze z wikliny.
 • Dzień św. Juliana to 28 styczna.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]