Rzeka [synonimy]

  • Struga.
  • Ciek.
  • Roztoka.
  • Ruczaj.
  • Źródło.
  • Strumyk.
  • Potok.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]