Rzednieć [wyrazy przeciwstawne]

  • Rzednąć.
  • Mięknąć.
  • Rozcieńczać.
  • Parować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]