Rzeczywistość [synonimy]

  • Realność.
  • Prawdziwość.
  • Prawda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]