Rządzić [synonimy]

  • Władać.
  • Sprawować rządy.
  • Piastować.
  • Zarządzać.
  • Panoszyć się.
  • Przewodzić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]