Rządca [synonimy]

  • Zarządzający.
  • Intendent.
  • Włodarz.
  • Dyrektor.
  • Kierownik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]